اخبار منتخب
302 بازدید تا کنون صورت گرفته است

بازگشت به کار مجدد ایثارگران چه مراحلی دارد و شامل کدام گروه از ایثارگران می‌شود؟

عزیزان جانباز به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فقط برای یکبار می‌توانند اعاده بکار شوند و آزادگان عزیز به استناد ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفاً برای یکبار می‌توانند اعاده بکار گردند به شرط آنکه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار نشده‌اند باشند. فرزندان معزز شهید به استناد بند “الف” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که از امتیازات مقرر برای جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند، می‌توانند اعاده بکار شوند. این عزیزان با مراجعه به بنیاد استان و مکاتبه با دستگاه مربوطه تقاضای خود را پیگیری می‌نمایند.

 

اعاده به خدمت چگونه صورت می گیرد؟

جواب:
عزیزان جانباز به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فقط برای یکبار می‌توانند اعاده بکار شوند و آزادگان عزیز به استناد ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفاً برای یکبار می‌توانند اعاده بکار گردند به شرط آنکه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار نشده‌اند باشند. فرزندان معزز شهید به استناد بند “الف” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که از امتیازات مقرر برای جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند، می‌توانند اعاده بکار شوند. این عزیزان با مراجعه به بنیاد استان و مکاتبه با دستگاه مربوطه تقاضای خود را پیگیری می‌نمایند.

 

جواب:
بازگشت به کار مجدد برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی قابل اقدام و پیگیری می‌باشد و در صورت عدم موافقت دستگاه با اعاده به خدمت ایثارگران مذکور موضوع از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قابل پیگیری خواهد بود.

سوال – سلام خسته نباشید تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی باید ظرف مدت سه ماه پس ازابلاغ قانون ششم توسعه اجرایی شودوشامل کدام گروه از سهمیه ایثارگران است؟باتشکر
ج- کلیه کسانی که مشمول ماده ۲۱ قانون جامع می باشند شامل تبدیل عضویت به رسمی قطعی می شوند.

ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>